SFC at Netherlands Topsector Logistiek Congress

Het thema van het jaarlijkse Topsector Logistiek Congress op 22 April 2016 is ‘Big Data Small World’ omdat het gebruiken en combineren van data steeds belangrijker wordt voor bedrijven. Kees Verweij van de Stuurgroep Synchromodaal interviewde Smart Freight Centre’s Executive Director Sophie Punte tijdens de sessie “Boost Synchromodaal Transport” 1) Kunt u toelichten wat het Smart Freight Centre in de praktijk doet voor en met de Nederlandse logistieke sector?

Smart Freight Centre richt zich op het wegnemen van barrieres die opname van milieumaatregelen in de weg staan voor bedrijven wereldwijd, dus ook in Nederland. Bedrijven zijn betrokken bij het opstellen van een een wereldwijde standaard voor de berekening van logistieke emissies die alle modaliteiten omvat. Samen met Connekt in MIEM hebben we een voorstel ontwikkeld voor samenwerking tussen Europese programma's voor bedrijven zoals Lean and Green. Vanwege ons netwerk brengen wij vaak bedrijven en organisaties in Nederland in contact met mogelijke partners in andere landen. 

2) Uw organisatie heeft deelgenomen aan de klimaattop in Parijs eind vorig jaar? Hoe bent u met de resultaten van deze top aan de slag gegaan?

Het was duidelijk dat de low carbon era aangebroken is, maar wat vooral opviel is de sterke aanwezigheid van het bedrijfsleven inclusief transport- en logistiekbedrijven. In mei brengen we een tiental multinationals bij elkaar om vast te stellen het klimaatverdag zich vertaalt naar het bedrijfsleven: emissiereductiedoelstellingen, emissies meten en rapporteren, concrete maatregelen nemen, samenwerken met andere bedrijven, en als laatste pro-actief meedenken aan klimaatbeleid voor de logistieke sector. Waar het ons om te doen is dat er een duidelijke code of practice voor "smart freight" of duurzaamheid komt, die er voor bijvoorbeeld voor de chemische sector al ligt.

3) Welke uitdaging ligt er voor de Nederlandse logistieke sector op het gebied van duurzaamheid?

We moeten emissies niet een paar procenten naar beneden brengen, maar tientallen procenten! Dit vereist samenwerking tussen bedrijven, bijvoorbeeld door ladingen van verschillende leveranciers door dezelfde vrachtwagens te vervoeren naar gezamelijke klanten. ICT onwikkelingen zijn daarin cruciaal om  data van verschillende partijen in de keten te kunnen delen en integreren.  Het kost tijd om het vertrouwen dat daarvoor nodig is op te bouwen. Verder hoor ik van vooruitstrevende bedrijven dat beleid en infrastructuur soms te wensen overlaat, bijvoorbeeld op het gebied van alternatieve brandstoffen en synchromodaliteit, of de aansluiting van het railnetwerk over de grens. Als laatste is de realiteit voor bedrijven natuurlijk dat investeringen snel terugverdiend moeten worden, en dat lukt niet voor alle maatregelen. Ik weet zeker dat we vooruitgang zullen boeken, de uitdaging zit hem in het tempo en de schaal waarin dit gebeurt. 

4) Wat denkt u dat de bijdrage van synchromodaal transport hierbij kan zijn?

De Nederlandse logistieke sector kan alleen voldoen aan de groeiende vraag voor goederenvervoer en klimaatdoelstellingen als alle middelen worden ingezet. Er wordt de transportwereld vaak gesproken over avoid-shift-improve. Dit betekent dat naast schone technologieen en efficienter vervoer, synchromodaliteit de essentiele derde manier is om emissies terug te dringen. Optimaal gebruik maken van beschikbare modaliteiten kan leiden tot relatief hoge emissiereducties. 

We moeten echter niet vergeten dat het om meer dan alleen emissies gaat. Synchromodaliteit kan ook een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van files en wachttijden, verkeersongevallen, en als het efficient wordt toegpast ook aan de economie. Met het klimaatargument alleen redden we het niet, de business case moet er ook zijn willen bedrijven hieraan meewerken. 

5) Zijn wij met de invoering van synchromodaal transport uniek in de wereld, of ziet u elders in de wereld soortgelijke ontwikkelingen?

Op veel plekken op de wereld wordt gekeken naar optimaliseren van modaliteiten, vooral waar havens zijn die het achterland bedienen. Maar hoe dit gebeurt verschilt per land. Bijvoorbeeld in Brazilie en China wordt veel geinvesteerd in short sea vrachtvervoer als alternatief voor vrachtwagens, en in China worden kanalen gegraven om de binnenvaart verder te ontwikkelen. Maar niet alles lukt. In India en Brazilie is de inzet van rail naast vrachtwagens mondjesmaat omdat er de laatse decennia gewoon te weinig in infrastructuur geinvesteerd is. 

Wat vooral opvalt is multi-modaliteit in steden. China heeft meer dan 160 steden met meer dan 1 miljoen mensen en ieder jaar verlaten 8.5 miljoen mensen het platteland. Beijing begint nu aan het bouwen van de 7e rondweg, en is van plan om daar grote logistieke centra te bouwen. Grote trucks kunnen dan uit de stad geweerd worden, maar dit vereist wel dat er een nauwe aansluiting komt met bestelwagens, brommers en bakfietsen om "the last mile" af te dekken. 

Nederland met de inzet van synchromodaliteit wel een stap verder dan de meeste andere landen. Ik denk dat dit vooral komt door de jarenlange ervaring op dit gebied, en een relatief groter vertrouwen en samenwerking binnen de logistieke sector en tussen bedrijven, de overheid en onderzoekinstanties en NGOs. 

Wat ik daarom als aanbeveling zou willen meegeven aan de Nederlandse overheid en logistieke sector: duurzame logistiek en synchromodaliteit moet sterker aan zet komen bij ontwikkelingssamenwerking en handelsmissies. Los van de milieuverbeteringen zal dit voor het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksinstanties ook economisch voordeel opleveren.

22 April 2016

News

EU LEARN PROJECT AFFIRMS EFFECTIVENESS OF CARBON ACCOUNTING FOR FREIGHT AND LOGISTICS BY COMPANIES The Logistics Emissions Accounting and Reduction Network (LEARN) project has ove... >

More news >

Sophie's Blog

Multinationals that lead the way to logistics emissions transparency In April 2017, we released our vision for ‘Smart Freight Leadership’. Be a lea... >

More blogs >